Beställ din egen funkisflagga!

Funkisflaggan PRECIOUS betyder värdefull och står för, Stolthet, Mångfald och Allas lika värde.

En partipolitiskt- och religiöst obunden gemensam flagga som en symbol för alla personer med funktionsnedsättning oavsett vilken!

Läs mer om flaggan här!

Funkisflaggan PRECIOUS