top of page

Karriärrådgivning & jobbcoaching

Karriärrådgivning

Har du behov av att förändra och få fart på din karriär? Har du svårt att få dina tankar att struktureras till mål lämpliga för din utveckling till en bättre karriär?

Tillsammans gör vi upp en plan med tydliga mål. Vi utforskar vem du är vilka värderingar, styrkor och potential du har, hur du vill må och vilken väg som är den bästa för dig för att nå dina mål.


Kanske stämmer följande påstående in på dig?

 • Behöver en förändring i min eftersom mitt jobb inte tar fram det bästa av min kapacitet.

 • Vill känna större mening och mål med mitt liv.

 • Jag vill utforska min potential för att förstå vilken karriär jag kan satsa på.

 • Vet inte hur jag ska börja med att förändra. Nytt jobb, starta eget men vet inte med vad.

 

Om du svarat ja så är du redo för att ändra riktning på din karriär. Viktigt att få känna arbetsglädje och motivation i sitt arbete. På djupet ta reda på vad du vill och hur du kan nå dit.
 

Jobbcoachning

Uppdraget inleds med en noggrann kartläggning av ditt behov och kompetens och åtgärderna anpassas därefter.

 • Motivation – hur motiverad är jag att söka jobb?

 • Att tro på sig själv och finna glädje

 • Kompetens – vilka är mina kompetenser?

 • Ökad medvetenhet – styrkor, svagheter, värderingar

 • Nuläge, mål, hinder

 • Handlingsplan – konkret och tidsbestämd

 • Metodik för fokuserad jobbsökning

 • CV, personligt brev, spontanansökan, intervjuträning

 • Hjälp och stöd

 • Kristallklar feedback i alla lägen.

shot-of-footprints-in-the-sand-at-the-beach_rD-otx_hfe-SBI-301090096.jpg
bottom of page