top of page

FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med ett inslag om Funkisflaggan Precious

Längd: 1 timme

Målgrupp: Funktionsrättsorganisationer, kommuner, LSS personal,

Studieförbund, privatpersoner

Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Stat, kommun och region har ett gemensamt ansvar att följa konventionen.

I mina föreläsningar berättar jag om vad FN konventionen är, historien bakom den, innehållet i den och syftet med den.

1.png
bottom of page