Funkisflaggan ”PRECIOUS”

som betyder värdefull och står för, Stolthet, Mångfald och Allas lika värde.

En partipolitiskt- och religiöst obunden gemensam flagga som en symbol för alla personer med funktionsnedsättning oavsett vilken!

inlägg flagga.JPG

Symboler och färgernas betydelse

Flagga Precious - Färgernas betydelse.jpg

Symboler längst till höger i det gula fältet är fyra symboler för olika funktionsnedsättningar.

inlägg flagga.JPG

Ögat står för synskadade, ansiktena står för synliga och osynliga funktionsnedsättningar, rullstolen står för tillgänglighet och rörelsehinder, ett öra står för personer med hörselnedsättning och teckenspråkstalande

IMG_6770.JPG

Flaggan är designad av Jeanette Fridh, Malmö, Sverige. Jeanette har mångårig erfarenhet av arbete för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter.

Varför började jag designa en flagga?

Varför började jag att designa en flagga, en partipolitiskt och religiöst obunden gemensam flagga som skulle kunna syfta till att vara en symbol för alla personer med funktionsnedsättning oavsett vilken. Förutom att jag tänkt tanken under ett antal år och funderat på varför det inte finns någon gemensam flagga så är jag också övertygad om att den kraft som kommer av att samlas och kämpa tillsammans kan bli oövervinnerlig.

Jeanette Fridh (bild).png

Lyssna på Jeanette Fridh som

berättar mer om Funkisflaggan

i P4 Sveriges Radio.

Lyssna här!

Bildgalleri FUNKISFLAGGAN PRECIOUS