top of page

Funkisflaggan
PRECIOUS

inlägg flagga.JPG

Precious betyder värdefull och flaggan står för Stolthet, Mångfald och Allas lika värde. En partipolitiskt- och religiöst obunden gemensam flagga som en symbol för alla personer med funktionsnedsättning oavsett vilken!

Varför designa en flagga?

Flaggan är designad av mig, Jeanette Fridh, Malmö, Sverige. Jag har mångårig erfarenhet av arbete för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter.

Varför designade jag en flagga, en partipolitiskt och religiöst obunden gemensam flagga som skulle kunna syfta till att vara en symbol för alla personer med funktionsnedsättning oavsett vilken? Förutom att jag tänkt tanken under ett antal år och funderat på varför det inte finns någon gemensam flagga så är jag också övertygad om att den kraft som kommer av att samlas och kämpa tillsammans kan bli oövervinnerlig.

Jeanette Fridh (bild).png

Symbolerna och färgernas betydelse

Symboler längst till höger i det gula fältet är fyra symboler för olika funktionsnedsättningar. Ögat står för synskadade, ansiktena står för synliga och osynliga funktionsnedsättningar, rullstolen står för tillgänglighet och rörelsehinder, ett öra står för personer med hörselnedsättning och teckenspråkiga.

Färger betydelse_edited.jpg

Flaggan står för Stolthet, Mångfald och Allas lika värde

flagggan fril.png
Symbolerna.png

Bildgalleri Funkisflaggan PRECIOUS

bottom of page