top of page

Om mig

Ett genuint samhällsintresse under hela uppväxten fick mig att brinna för mångfaldsfrågor och jag är idag ordförande för FUB Malmö, föreningen för bam, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Baserat på min erfarenhet och kunskap i mångfalds-och funktionshinderfrågor deltar jag i flera viktiga råd inom kommunen.

 

Jag är diplomerad ICF Coach, men också diplomerad i Förändringsledning, Executive Leadership och Styrelsearbete. Min ackreditering som konsult i e-stimate personprofiler har gett mig en djupare dimension i olika personlighetsprofiler.

 

Min breda och djupa kompetens från mina ledande befattningar på nationell och regional nivå har gett mig unika förutsättningar för att snabbt kunna sätta in mig i olika scenarios oavsett bransch.

.

Jag har lång erfarenhet av både privat och offentlig sektor samt ideell verksamhet.

Jeanette_helfigur.jpg

Jeanette Fridh

JKTillit CV
bottom of page