top of page

Om mig

Jag bor i Malmö och jag har två barn och två barnbarn. Min nu vuxna son har IF och epilepsi och även om jag alltid haft ett stort samhällsintresse blev min sons IF en anledning till att jag 

engagerade mig inom funktionsrätt

 

Mitt ideella engagemang 

 

Jag är idag ordförande för FUB Malmö, föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Styrelsearbete FUB Skåne, samt styrelsearbete Funktionsrätt Skåne.

Baserat på min erfarenhet och kunskap i mångfalds-och funktionsrättsfrågor deltar jag i flera viktiga funktionsrättsråd inom kommunen.

Jag har sedan februari 2023 fått förtroendet som vice ordförande i Malmö Stads Funktionshinderråd 

 

 Mitt arbetsliv 

 

 Mina ledande befattningar på nationell och regional nivå har gett mig unika förutsättningar för att snabbt kunna sätta in mig i olika scenarios oavsett bransch.

 

Jag är diplomerad ICF Coach, men också diplomerad i Förändringsledning, Executive Leadership och Styrelsearbete. Min ackreditering som konsult i e-stimate personprofiler har gett mig en djupare dimension i olika personlighetsprofiler.

Jag har lång erfarenhet av både privat och offentlig sektor samt ideell verksamhet.

Jeanette_helfigur.jpg

Jeanette Fridh

JKTillit CV
bottom of page