top of page

Förändringsledning

All förändring handlar om att skapa nya rutiner och om att ändra beteenden. Det är mänskligt att ifrågasätta förändringar och en till synes enkel teknisk implementation kan stå och falla med hur medarbetarna hanteras och involveras under förändringsprocessens gång.

 

Harvard-professorn John P. Kotter är en av världens främsta experter inom organisationsförändringar. Jag använder Kotters 8-stegsplan som utgångspunkt och anpassar den utifrån varje kunds behov. Kotter beskriver åtta kritiska steg, för att lyckas med storskalig organisationsförändring.

 

De flesta anställda måste vara angelägna, måste vara ivriga att lyckas, eftersom en lyckad förändringsprocess tar tid, oftast flera år. Problemen ska identifieras, möjligheterna beskrivas, en anda av entusiasm måste skapas.

 

Hur ska den nya organisationen se ut, vem/vilka ska leda förändringsarbetet, det som behöver initierade och respekterade ledare. Alla måste samarbeta och genomtänkta beslut, som omfattas hela organisationen, ska tas.

Genom mina två föreläsningar, Vad är förändringskurvan? och Fördjupning om förändringskurvan, hjälper jaq er att skapa en förståelse för vad en förändring är och hur den påverkar beteende. Läs mer här.

a-man-walks-up-a-tiny-and-narrow-pathway_BjjRrnF8De-SBI-301099418.jpg
bottom of page