top of page

Föreläsningar

Ingenting är omöjligt

tills motsatsen är bevisad

Längd: 1,5 timmar

Målgrupp: Funktionsrättsorganisationer, kommuner, LSS personal, Studieförbund

För mig har det alltid varit viktigt att sprida kunskap utifrån egna erfarenheter.

Mina föreläsningar grundar sig just i personliga erfarenheter som kan liknas vid en stor förändringsresa och då i privatlivet. Jag har en nu vuxen son med IF, intellektuell funktionsnedsättning. Jag berättar om hur jag fått ta ställning till att hantera motstridande känslor som ibland ställt livet upp och ned, något som fick mig att vara arg, i detta samtidigt blanda kärlek med förbjudna tankar ...

 

Jag berättar om transformation, hur steg kan och måste tas framåt och uppåt, just kunna gå från förtvivlan och motstånd till acceptans och utveckling.

 

Alla har vi olika förutsättningar och funktioner, det vill säga olika funktionsuppsättningar, en del stärker oss och de klarar vi själv och en del behöver vi mer eller mindre stöd med. Att tänka nytt är befriande.

 

Mina föreläsningar vill sprida och inspirera att allt är möjligt tills motsatsen är bevisad. Vad som behövs är rätt stöd och förståelse. Jag inkluderar föreläsningarnas deltagare, ger dem insikt i att kärlek, glädje kan transformera förbjudna känslor till att tänka nytt, sätta nya mål.

Vad är förändringskurvan?

 

Längd: 120 minuter

Målgrupp: Alla chefer och ledare som är mitt i eller står inför en förändring och vill utvecklas inom förändringsledning

 

Förändringskurvan är ett stöd för att lyckas med kommunikation i samband med förändringsledning. Förändringskurvan visualiserar olika reaktionsfaser som människor genomgår i samband med en förändring. Det här är ett värdefullt stöd för att vi som ledare ska vara beredda på reaktionsfasernas olika känslolägen och hjälper oss i arbetet med att lägga upp kommunikations- och aktivitetsplaner i samband med förändringar.

 

Uppnått resultat:

• Genom förändringskurvan få ökad förståelse för hur människor, medarbetare som ledare, påverkas i förändring.

 

 

Fördjupning om förändringskurvan

Med case- & reflektionsövningar samt återkoppling

 

Längd: Två halvdagar

Målgrupp: Alla chefer och ledare som är mitt i eller står inför en förändring och vill utvecklas inom förändringsledning

 

Föreläsningen riktar sig till dig som är ledare och står inför eller mitt i en förändring med din organisation. Du får inblick i hur vi som individer, ledare såväl som medarbetare, påverkas av och i förändring och vad det innebär för dig som ledare. Hur kommer din organisation att påverkas, vilka utmaningar kommer ni stöta på och vad kommer att hända med effektiviteten? Fokus ligger på dig som ledare och hur du ska ta dig fram för att det ska lyckas!

 

Uppnått resultat:

• Ökad förståelse för hur människor, medarbetare som ledare, påverkas i förändring

• Ökad förståelse för förändringsledning, hur ditt ledarskap påverkas och bör påverka i förändring

Vad är förändringskurvan
skogsstig.jpg
Fördjupning
bottom of page