top of page

Outplacement

Är du nyligen omplacerad? Kanske känner du oro inför framtiden eller helt enkelt har svårt att acceptera din nya situation? Eller är du chef och var tvungen att säga upp en medarbetare som nu behöver ha stöd och uppmuntran?

Outplacement underlättar en svår process.

Anledningen till att man måste gå skilda vägar varierar, men några av de vanligaste är:

  • Förändrade kompetenskrav

  • Personliga skäl

  • Felrekrytering

  • Förändrad arbetsförmåga

  • Omorganisation

 

Oavsett anledning hjälper programmet den anställde att gå vidare under strukturerade och ansvarsfulla former. Medan du som arbetsgivare får chansen att visa att du är mån om din personal.

 

Fokus i programmet kommer ligga på att identifiera och marknadsföra den uppsagde medarbetarens kompetens, med syfte att stärka denne inför befintliga men också framtida utmaningar. Genom rådgivning, inspiration och bekräftelse kommer vederbörande uppmuntras till att hitta nytt arbete utanför organisationen.

I programmet ingår även delmoment för att få insikt i krisreaktioner och tips på hur man kan ta sig vidare i arbetslivet efter nedslående besked.

storyblocks-nietzsche-footpath-eze-village-france_r8xvfld_kM-SBI-324620887.jpg
bottom of page